FACULTAT DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Campus de Montilivi. Girona / 1993 | 1994-1996 / 7.400 m2

Edifici docent que integra els estudis de física, química y biologia de la Universitat de Girona, en el campus de Montilivi. Tres blocs lineals, paral·lels a les corbes de nivell, formen dos patis interiors que comuniquen visualment amb el bosc contigu.

L’edifici dona prioritat al programa i a l’estructura que el suporta, i intenta que l’arquitectura  dels espais requerits i els sistemes constructius utilitzats siguin evidents i simples.

A l’exterior, es diferencien les diverses àrees funcionals amb tractaments diversos reforçant la geometria bàsica de l’edifici. El formigó com a element  de sòcol que absorbeix la pendent del terreny, els panells de planxa prelacada i perfil·leria d’alumini en els cossos longitudinals d’aules i laboratoris, i la pissarra negra per a la porta d’entrada de l’edifici des del Campus.