FONT A LA VILA OLÍMPICA I PARC DE CARLES I, BARCELONA

Barcelona / 1988 / 64.500 m2

Segon Premi ex-aequo, concurs 1988.