Ordenació de l’espai entre l’edifici de “Les Àligues” i la muralla de Girona.

Girona / 1996 - 1997 / 5.355m2

Finalista als premis FAD 1998 en la categoria "Espais Exteriors".

Premi de la Opinió als premis FAD 1998 en la categoria "Espais Exteriors".

 

L'ordenació d'aquest sector atén tres aspectes funcionals: l'accessibilitat pel trànsit de servei a la part posterior del convent de Sant Domènec, l'accés de vianants dels estudiants des de fora-muralles i com a espai públic tant pels estudiants com pels mateixos ciutadans de Girona. La proposta opta per una aportació volumètrica i formal mínimes de manera que, donant solució als problemes funcionals plantejats, introdueixi els menors elements possibles a un entorn per ell mateix molt qualificat. Així, es proposen una sèrie de murs que delimiten un espai central pavimentat i que alliberen unes zones verdes tractades amb volguda naturalitat. Aquest verd aïlla virtual i espaialment aquest espai central pavimentat del conjunt monumental de la muralla i de l'església de Sant Domènec. Només en un punt, un lateral de les dues capelles barroques, s'estableix un contacte amb un nou volum paral·lepipèdic de manera que a la vegada que mur de contenció de les terres s'acotin les façanes posteriors de les capelles. Dintre d'aquest volum es preveu un espai per instal·lacions i per magatzem i l'accés a l'estació transformadora existent.