PERI BARRI VELL GIRONA

Girona / 1980-1982

Menció Honorífica en els Premis Nacionals d'Urbanisme 1983.

 

Un dels primers plans urbans del nou ajuntament democràtic de la ciutat, que pretenia recuperar l’antic centre històric, de gran valor arquitectònic, molt degradat durant la segona meitat de segle XX.

El Pla plantejava un anàlisi en profunditat del patrimoni construït del barri, amb un aixecament exhaustiu de les plantes i façanes de tots els immobles, i l’elaboració de fitxes per a cadascun d’ells.

El Pla es proposava com a objectiu prioritari la potenciació de la residència, més enllà dels usos terciaris existents, mitjançant la rehabilitació dels seus edificis i la reestructuració de les zones en pitjors condicions d’habitabilitat. També la millora i la reutilització dels seus equipaments, potenciant la ciutat com a centre universitari i cultural; la millora de l’accessibilitat i la creació de zones per a vianants i d’itineraris d’interès històric, paisatgístic i arquitectònic. S’elaborà una normativa que preservés les característiques tipològiques, compositiva i formals del seu patrimoni construït i regulés la correcta integració dels nous edificis.