REFORMA DEL MERCAT MUNICIPAL DE GIRONA I EL SEU ENTORN

Girona / Proj.1992 | 1993

L'edifici original construït en plena postguerra projectat el 1942 per l'arquitecte Ricard Giralt havia estat objecte de nombrosses intervencions puntuals que havien anat sempre en detriment de la visió unitària de l'edifici i que alterarien el seu caràcter original. Aquest fet, sumat a l'envelliment de les instal·lacions i la seva implantació feien evident la necessitat d'una intervenció global del conjunt. L'objectiu del projecte és el de dinamitzar l'activitat del mercat mitjançant de la renovació de les instal·lacions, actualitzant-les i fent-les més competitives i atractives dins el mercat actual. Així doncs, les millores es centren en el desenvolupament d'una nova imatge amb la restauració de les façanes existents, i la construcció d'una coberta que unifica tot el conjunt i es transforma en una cinquena façana que s'allarga i es plega per crear un nou espai urbà a través d'una marquesina/porxo que relaciona l'exterior i l'interior de l'edifici, marcant un dels punts d'accés principal al mercat. A l'interior, la intervenció es centra en la millora tècnica de les instal·lacions i en el replanteig de les parades i el seu redisseny amb la voluntat de maximitzar l'eficiència de l'activitat comercial.