AREA RESIDENCIAL AL SECTOR "F" DEL PGA GOLF DE CALDES

Caldes de Malavella. Girona / 2006

Primer Premi, concurs 2006.

 

El concurs planteja la formació d’un nucli homogeni de cases construïdes de vell nou amb el requeriment de les bases de construir un “poble mediterrani”, en el sentit de que aquest resort  pugui convertir-se en un element de referència en el panorama català. Es projecta, doncs, una ordenació que reculli les característiques bàsiques d’aquests nuclis i s’organitzen les diferents parts del programa sota els següents criteris generals:

a.    Integració del conjunt edificat al terreny natural circumdant i a la seva topografia suaument accidentada.

b.    Recuperació dels valors ambientals i socials lligats a una estructura urbana que sovint anomenem, de manera potser ambigua, “poble mediterrani”, com a un dels exemples urbanístics que més bé han sabut resoldre la relació home-entorn.

c.    Flexibilitat en la proposta d’actuació, que permeti introduir canvis en els tipus edificatoris projectats en funció de les necessitats de la promoció.

d.    Atenció especial als nivells d’urbanització i a la relació paisatgística entre poble i camps de golf circumdants.

D’acord amb aquest model es projecta  un poble que segueix la morfologia tradicional dels nuclis rurals, organitzant-se en dos carrers disposats segons les corbes de nivell que discorren lleugerament en paral·lel al forat 10 del camp Nord i una plaça central de forma trapezoïdal com a element central emblemàtic.