EDIFICI D'HABITATGES "LES BEATES" A GIRONA

Girona / 1983 | 1984-1985

 

 

El projecte ocupa el solar d'un antic convent en estat ruïnós al costat de la muralla del s.XIV. L’edifici s’organitza en forma de U amb dues entrades oposades que donen accés a un pati interior semipúblic amb un pòrtic de pilars metàl·lics. La planta baixa i els soterranis són oficines mentre que les tres plantes pis són habitatges per a la gent del barri.

 

La composició exterior de façanes i el tractament de les cobertes s'adapten de manera contemporània a la normativa específica del Pla Especial del Centre Històric. Un gran sòcol de pedra ajuda a resoldre el fort desnivell dels carrers circumdants. Les façanes amb estucat de ceràmica triturada manifesten una voluntat explícita de contextualització amb la repetició sistemàtica d’unes obertures verticals.