CENTRE INTERNACIONAL D'ART AL CASTELL DE ST. JULIÀ DE RAMIS, GIRONA

Sant Julià de Ramis. Girona / 2005-2008 | 2010-2018 / 9.982 m2.

 

Finalista en la XIV Biennal Espanyola d'Arquitectura i Urbanisme (BEAU) 2018.

Guanyador del premi d'Arquitectura i Interiorisme als Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2018.

 

El projecte planteja la restauració del conjunt del castell de Sant Julià –fortalesa edificada a finals del s.XIX- i la recuperació dels seus entorns, mitjançant la creació d’un equipament destinat a Centre d’Art Contemporani i d’uns serveis complementaris: tallers per artistes, sala d’actes, hotel i restaurant. La fortalesa la formen un conjunt de dependències construïdes amb voltes i murs de pedra de gruix considerable, la majoria semisoterrades i relligades entre elles per túnels i galeries que discorren per l’interior de la muntanya.

 

La part inferior es destina als espais del museu, i l’hotel es col•loca en la cota més elevada, coincidint amb l’anomenat “reducte”, lloc on es guardaven els explosius. Es projecta en el centre del conjunt, sota l’entrada principal, una gran sala d’actes de forma ovalada, de 7,5m d’alçada, amb volta central de formigó vist. Tots els nous edificis incorporen també el formigó vist com a material bàsict.

 

Al tractar-se d’una obra combinada de rehabilitació i nova construcció s’ha optat per dues solucions constructives bàsiques. La dominant manté el caràcter de fortificació enterrada del castell existent,  amb paraments semisoterrats i cobertes de terra vegetal. Aquesta solució es complementa en determinats sectors del conjunt amb edificacions de tancaments vidriats, façanes i cobertes lleugeres amb acer corten.