RESTAURACIÓ DE LA CATEDRAL DE BARCELONA

Barcelona / 2002 | 2003-2013

Equip: FUSES-VIADER + Mercè Zazurca

 

Redacció del Pla Director de la Catedral (2001-2002) i restauració de la façana del carrer dels Comtes, restauració de la façana major(2007) i del cimbori (2013). Projecte del nou Museu.

La principal patologia del conjunt restaurat era l’augment de volum per oxidació de les grapes i cèrcols de ferro que subjectaven l’obra de fàbrica de pedra de finals del XIX, amb presencia generalitzada d’esquerdes i caiguda de fragments. Tot el material metàl·lic original s’ha substituït per titani per garantir una millor conservació del material a oxidacions futures.