RESTAURACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE BESCANÓ I ADEQUACIÓ DEL SEU ENTORN

Bescanó. Girona / 1986 | 1986-1987