BIBLIOTECA PÚBLICA DE L'ESTAT A GIRONA

Girona / Concurs. 2008

Una biblioteca pública és, davant de res, un edifici cívic,  en el sentit profund del terme; un edifici altament representatiu per qualsevol ciutat, per la seva cultura. És per això que es proposa un exercici formal que pren com a model la tradició de les grans biblioteques europees filles de l'il·luminisme il·lustrat: espais unitaris, clarament llegibles, centrals.  La contemporaneïtat d'un edifici públic no hauria de donar per suposada, com va sent habitual, la utilització de formes complexes o arbitraries. Hi ha també en el moviment modern, exemples d'edificis tipològicament simples, de geometria austera i precisa. El projecto aposta  per un volum de forma quadrangular, homogeni, lleugerament corbat i amb dos eixos de simetria respecte als seus quatre costats. En el seu interior hi ha una entrada, un pati i una gran cúpula que protegeix tot el conjunt. La nova proposta s'estructura a partir d'una doble consideració respecte a l'entorn urbà de la biblioteca. Per una banda les característiques morfològiques del barri de Les Casernes i per l'altre les tipologies concretes dels edificis públics de la ciutat de Girona.