URBAN DRAFT FOR THE CAN ZAM PARK IN SANTA COLOMA DE GRAMENET, BARCELONA

Santa Coloma de Gramenet. Barcelona / 1995

 

"Quan s'observa un espai com el de Can Zam es sol destacar la seva falta de definició o el seu caràcter caòtic i poc llegible. Una actuació en aquest indret tendiria cap una ordenació general que corretgís aquestes "mancances", que estructurés el seu territori, que definís els seus límits o que protenciés la seva centralitat respecte al barri que l'envolta. Potser alguna d'aquestes coses ja els hi podem trobar a l'espai abandonat actual. Aquest permet montar circuits esportius o de motociclisme, passejar-hi o celebrar-hi la Feria d'Abril. Tota aquesta àrea forma un paisatge polimorf, caòtic, si, però ric en arquitectures diverses. Ens agradaria que un projecte en aquest lloc no malmetés aquesta condició de partida. Intuïm que l'ocupació d'aquest espai ha de fer-se mantenint alguna de les seves qualitats actuals: la indiferenciació, la flexibilitat en la seva utilització, l'obertura, l'absència de "projecte" que l'estructuri, etc. Pensem, per exemple, en la solució de les arbredes de ribera plantades segons una malla ortogonal infinita, com el parc de la Devesa de Girona, on els arbres formen un taló vegetal capaç de suportar qualsevol activitat. La trama és indiferenciada i els seus límits són irrellevants. El diàleg que s'estableix en aquest lloc entre paisatge erm i torres d'electricitat suggereix la possible intercalació d'aquella arbreda natural amb una altra d'artificial formada per un conjunt de faroles d'enllumenat públic o balisses que reproduiria a la nit la visió de la retícula verda del dia. Els límits del parc ja vénen definits per dues traces de circulació sobre el territori: el riu Besos i la carretera de la Roca. La necessitat d'equipaments en aquest indret comporta la previsió d'una superfície edificable d'una certa magnitud que pot colocar-se tot aprofitant el desnivell existent entre la carretera i l'esplanada. Un edifici-mur de tancament podria resoldre aquest desnivell a la vegada que vindria a sobreposar-se i afegir-se de forma autònoma al seguit de trossos de ciutat que hi ha en aquesta àrea."