REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ALFOLÍ DE LA SAL A L'ESCALA.

L'Escala. Girona / 2008-2011|2011-2015 / 1.483,50m2

 

La intervenció es planteja com una obra de restauració de l’edifici, protegint i consolidant les parts més significatives del mateix i completant les parts ja enderrocades amb una nova estructura de formigó vist.

 

Pedra i formigó serien els dos materials que explicarien la història de l’edifici, però que cercarien una unitat de textura i to. Les voltes restaurades, el pati recuperat sobre el que s’hi fa present la nova escala i les façanes rehabilitades han d’ésser les peces a revaloritzar que a la vegada han de fer-se compatibles amb el nou ús de l’edifici.

 

El projecte planteja la construcció d’un nucli de comunicacions verticals amb escala i ascensor en el cos situat a la dreta del pati interior; recuperar els forjats ensorrats de planta primera, segona i sotacoberta i substituir els existents en mal estat; la neteja les façanes exteriors i l'eliminació dels elements afegits; així com la formació un cancell d’accés a l’edifici a la crugia central i la supressió de barreres arquitectòniques eliminant els graons de l’entrada i anivellant el paviment de l’ interior de les sales.