PARQUE LINEAL DE LA SAGRERA-SANT ANDREU. BARCELONA

Barcelona / 2011 / 40 ha

Equipo: FUSES-VIADER + Manuel de Solà Morales + Dani Freixes [Varis Arquitectes] + Michel Desvigne, paisaje

Concurso. Segondo premio