SEU DELS ARXIUS DE LA CIUTAT DE BARCELONA A LA NAU 8 DE CAN BATLLÓ

Barcelona | Competition 2018 | 25.490m2.

 

El concurs plantejava la rehabilitació i reforma de la Nau 8 de l'antic complex industrial de Can Batlló, per absorbir les funcions d'arxiu de la ciutat de Barcelona, amb la voluntat d'ajuntar en un mateix edifici totes les seves dependències.

 

La proposta a aquest enunciat, explicada de manera breu, es planteja amb les seguents actuacions:

 

- Fer dues noves places exteriors: a sud, descobrint i posant en valor la façana amagada de Can Batlló i la seva xemeneia; a est situant-hi la façana principal amb la cafeteria, la botiga i una pèrgola de transició amb el carrer, amb els pilars i jàsseres recuperats de l’interior.

 

- Projectar un gran vestíbul que relaciona les tres parts fonamentals de l'edifici: dipòsits, sala de consultes i espais expositius oberts a la ciutat i que permeti la circulació transversal entre les dues façanes longitudinals.

 

- Preveure una gran sala de consultes com espai emblemàtic del conjunt, com el lloc on els veïns tindran accés a la història de la seva ciutat.