Política de privadesa

Les dades de caràcter personal que ens confies són molt importants per a nosaltres i per aquest motiu, t’informarem de com tractem les teves dades personals.

Qui som

FUSES-VIADER ARQUITECTES SLP. CIF: B17999483

C/ BONAVENTURA CARERAS PERALTA, 5. 17004, GIRONA, GIRONA

Telèfon: 972217458

[email protected]

L’adreça de la nostra web és: https://www.fusesviader.com

Garantim la protecció de dades dels usuaris i el compliment del que preveu el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), així com en compliment de la normativa nacional aplicable en matèria de protecció de dades.

Si l’usuari s’oposa al tractament de dades o vol cancel·lar-les, ens podeu escriure a [email protected].

FINALITATS DEL TRACTAMENT

  • Atendre sol·licituds o consultes. Per a qualsevol dubte que l’usuari tingui, es pot enviar la informació que aquest sol·licita.
  • Cookies. Aquest lloc web utilitza cookies per recopilar informació sobre els hàbits de navegació dels usuaris i poder oferir una millor experiència. Si vols saber més informació sobre les cookies utilitzades, mira la nostra política de cookies.

Si l’usuari opta per no facilitar dades personals o no acceptar la política de protecció de dades, impossibilita sol·licitar i rebre informació.

Per a tots els casos, l’usuari proporcionarà les seves dades personals de manera voluntària i sota la seva pròpia responsabilitat, garantint-ne la veracitat i l’exactitud.

DRETS DE L’USUARI SOBRE LES DADES PERSONALS

Fusesviader.com garanteix a l’usuari d’aquest lloc web que en tot moment podrà accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament de les seves dades. Si l’usuari no està d’acord o vol retirar el seu consentiment a la recopilació de les seves dades personals, ho ha de notificar expressament a [email protected] o, per contra, s’entendrà que aquest dóna el seu consentiment.

Si l’usuari decideix cancel·lar l’aprovació del tractament de les vostres dades, això no afectarà el tractament de les vostres dades anterior a la cancel·lació, a més que es mantindran bloquejades per si es requereix la seva recuperació per al compliment d’exigències legals, prevenció de frau i abús , o altres circumstàncies en què sigui necessari. En qualsevol cas, l’usuari té dret a fer una reclamació o sol·licitar més informació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (aepd.es).

SEGURETAT

Les dades personals que ens proporciona l’usuari són incorporades a les nostres bases de dades de gestió. En el moment de registrar aquestes dades, FUSES-VIADER ARQUITECTES SLP se’n fa responsable, així com aplicar tots els mitjans possibles per tractar-los amb la màxima confidencialitat, establint les mesures necessàries per evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració o accés no autoritzat.

CANVIS EN EL TRACTAMENT DE DADES

Fusesviader.com es reserva el dret de modificar el tractament de les dades personals dels usuaris, notificant a l’usuari d’aquestes variacions via e-mail. Si és així, l’usuari haurà de revisar i acceptar les modificacions fetes abans de continuar utilitzant els serveis d’aquest lloc web.

Terminis o criteris de conservació de les dades

Les dades proporcionades seran conservades durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a la qual es van recollir o no se’n sol·liciti la supressió per part de l’interessat i durant el temps necessari per al compliment de les obligacions legals i es mantingui la relació subscrita.

XARXES SOCIALS

Podem utilitzar les xarxes socials com a mitjà de comunicació i promoció dels nostres productes i serveis. En cap cas utilitzem les dades per a fins no permeses. No ens fem responsables dels continguts, comentaris, opinions o informacions, pròpies o de tercers, que els usuaris publiquin als nostres comptes creats a Facebook, Twitter, etc. Pots utilitzar els nostres continguts per a fins lícits, sempre que facis esment al seu origen o autor. Tingues en compte que la utilització de les xarxes socials està condicionada a les polítiques de privadesa de cadascuna.

Instagram: https://es-la.facebook.com/help/instagram/155833707900388